INDIA

INDIA
INDIA
regio Asiae amplissima, inter Indum fluv. Plin. l. 5. c. 28. et l. 6. c. 20. Strabo l. 1. p. 64. l. 2. p. 87. l. 15. p. 680. 690. et 697. Herod. l. 4. c. 44. ad Occ. a quo nomen habet, et Serum ad Ort. a Sinis separantem, inlongum extensa Oceano Indico ad Mer. et Emmodis, aliisque mont. ad Bor. a Scythia secernentibns, terminata; a Gange fluv. in duas divisa citer. et ulter. Citerior intra Gangem a Ptol. nominatur. Indostan incolis, cuius pars australis Malabar dicitur. Ulterior extra Gangem, non unico hodie nomine dicta. Indiae ora 60. diebus ac noctibus, teste Melâ navigatur, Ferr. Baudr. India, l'Inde Gallis India Hispanis et Italis regio est Asiae amplissima, quae etiam persarpe dicitur Indiae Orientales, les Indes Orientales Gallis, Oost-Indien Belgis, et las Indias orientales Hispanis, ad differentiam Americae, quae a multis, licet imptoprie, dicitur India occidentalis. India haec orientalis, quae vera est et propria, dicitur ab incolis Indostan; habetque ad Ort. regnum Sinarum ad Sept. Tartariam, ad Occas. Persiam, et ad Met. Oceanum Indicum. Historia eius, circa antiquiora tempora, ob exiguum Indorum cum Europaeis commetcium, multis involuta fabulis est. Bacchum enim s. Liberum, in Indiae celcberrima urbe Nysa de Indis primum triumphâsse regnaque eius subiugâsle ferunt. Postea tempora certum est, partem Indiae a Persis occupatam esse, donec his devictis eo quoque Alex. Mag. victricia arma intulit, Porumque potentissimum Indorum Regem superavit: quam vis non desint, qui Semiramiddem iam, Nini coniugem, res ibi egregias gessisse tradant Scriptores, Sequentibus temporibus, sub propriis Principibus diu tranquille vixêrunt, pacem cum exteris colentes et Maiestatem Imperii Rom. comiter venerati, Antoninum Pium Imp. per Legatos salutâsse, circa A. C. 142. leguntur. Donec Lusitani, Sec. 15. ductu Vasquii de Gama ibi sedem figere, magno Hispaniae Regis bono, coepêre: quos secutae postea aliae Europaeorum gentes, Belgae inprimis, non exiguam eius regionis partem occupârunt, sub finem Sec. Praet. Dividitur nunc in tres partes praecipuas, nempe in Indiam versus Sept. s. Imperium Mag. Mogolis inter Gangem et Indum, in Penins. Indiae intra Gangem s. ad Occas. et in Indiam extra Gangem s. ad Or. In parte Sept. s. Imperio Mag. Mogolis sunt 37. regna aut provinciae amplae. In Penins. Indiae intra Gangem sunt quatuor partes praecipuae, nempe regna Decam, Golcondae, et Narsingae s. Bisnagariae, cum Malabaria: sub quibus plurima alia regna minoris famae. In India extra Gangem sunt tres partes praecipuae, nempe regna Peguanum ad Bor. Siamum ad Mer. et Cocinsinae ad Ort. sub quibus etiam quamplurima regna comprehenduntur. Indiae pars septentrionalis, quae proprie India, vulgo l'Indostan, s. Imperium Mag Mogolis, l'Estat du grand Mogol, tota subest Mogolis Imperio a centum quinquaginta Annis tantum. Alii Mogorem vocant: qui divitiis, unionum inprimis, gemmarumque, a quibus etiam titulos sumit, copiâ, florentissimus, cetera Mahometanus, e Tamerlanis fam. originem ducit: a quo decimus ordine fuit, qui ante paucos Annos Obiit Gelal Edim Muhammed, cuius filii quatuor mutuis caedibus in se saevientes miras dedêre turbas, donec tertio genitus Aorangzetus, tribus reliquis sublatis, thronum tenuit. Ex antecesloribus Accabas Rex septimus, a Tamerlane armis pariter ac ingenii perspicacitate toto Oriente celeberrimus fuit, vide de Maiestate Mag. Mogolis, Kircher. Descr.chin. l. 2. c. 5. P. dela Valle Itin. tom. 4. etc. De turbis ultimis Mandelslovium l. 1. c. 28. et seqq. Henr. Rothium Diar. Europ. Contin. etc. Terminatur haec Indiae pars a Sept. Tartariâ magnâ et regno Thibeto, ab Occasu regno Persiae, ab Ort. fluv. Cosmino, quo a reliqua India extra Gangem dividitur, a Mer sinu Gangetico et Peninsulâ Indiae intra Gangem. Sed aliquot regna trans Gangem fluv. et versus Chiamaeum lacum ac conf. Sinarum Regês habent proprius. Mogolis regia est Agra, Agra; et ein subsunt 37. regna. Plin. l. 6. c. 17.
Indiae propriae s. Imperii Mag. Mogolis Regnâ:
Agra, Agra. Attochium, Attock. Bacarum, Bakar. Bachiscum, Bakisch. Bandum, Bando. Bengala, Bengals. Berarum, Berar. Bucara, Buchar. Cabulum, Cabul. Cacharum, Kakares. Candaharia, Candahar. Candisium, Candis. Canduana, Kanduana. Cassimera, Cassimere. Chitorium, Chitor. Dellum, Delli. Gorum, Gor. Guzarata, Guzarate. Haiacanum. Hatacan. Iamba, Lamba. Ienupara, Ienupar. Ieslelmera, Iesselmere. Iesualum, Iesual. Malvaeum, Malvay. Mevatum, Mevat. Multanum, Multan. Narvaea, Narva. Naugracutium, Naugracut. Patna, Patna. Pengabum, Pengab. Pitanum, Pitan. Sambalium, Sambal. Siba, Siba. Soretum, Soret. Tatta, Tatta. Udesla, Udessa.
Urbes praecipuae Indiae propriae s. Imperii Mag. Mogolis:
Agra. Agra. Amedebatum, Amedebat. Asmera, Asmeere. Attochium, Attock. Bandum, Bando. Barocum, Baroche. Bengala. Bengalae. Breampora, Breampore.
Cabulum, Cabul Cambaia, Cambaia. Candaharia, Candahar. Chatiganum, Chatigan. Camanum, Daman. Dellum, Delli. Gualeorum, Gualeor. Gurum, Goruo. Holobassia, Holobasse. Ienupara, Ienupar. Lahorium, Lahor. Multanum, Multan. Surata, Surate. Tatta, Tatta. Penins. Indiae intra Gangem, vulgo la presqu'isle de l'Inde deça le Gange, terminatur a Sept. Indiâ propriâ s. Imperio Magni Mo golis, ab ortu sinu Gangetico, ab Occasu autem et a Mer. mari Indico. In ea sunt quamplurima regna.
Regna Penins. Indiae intra Gangem.
Auriola, Auriole, in Malabaria. Badara, Badara, in Malabaria. Balagatta, Balagate, in Decano. Baticala: Baticala, in Malabaria. Batimena, Batimena. Bipurium, Bipur, in Malabaria. Bisnagaria Bisnagar. Calecoulanum, Calecoulan, in Malabaria. Calecurum, Calicut, in Malabaria. Cananorium, Changanar, in Malabaria. Changanata, Changanar, in Malabaria. Chombaeum, Chombais, in Malabaria. Choromandelum, Choromandel, in Bisnagaria. Cochinum, Cochin, in Malabaria. Cota, Cota, in Malabaria. Coulanum, Coulan, in Malabaria. Cranganora, Cranganor, in Malabaria. Cunchanum, Cunchan, in Decano. Cucuranum, Cucuran, in Malabaria. Curiga, Curiga, in Malabaria. Decanum. Decan. Golconda, Golconde. Gorzopa, Gorzopa, in Canara. Mangatum, Mangate, in Malabaria. Marta, Marte, in Malabaria. Mouticum, Moutique, in Malabaria. Mutertum, Muterte, in Malabaria. Narsinga, Narsinga, in Bisnagaria. Onorium, Onor, in Canara. Orixa, Orixa, in Golconda. Panhapelum, Panhapel, in Malabaria. Panurum, Panur, in Malabaria. Porcanum, Porca, in Malabaria. Punhalum, Punhali, in Malabaria. Tamulum, Tamul, in Bisnagaria. Tanorum, Tanor, in Malabaria. Tienlicum, Tienlique, in Bisnagaria. Travancorium, Travancor, in Malabaria. Trivilaria, Trivilar, in Malabaria. Tutucorinum, Tutucovin, in ora Piscariae. Sunt etiam regna s. principatus ampli Gingis, de Gingi, Madurae de Madurae, et Taniorii, de Taniaor, alias sub regno Bisnagariac. Ex his notandum est, regna Malabariae pro maiori parte esse parvi admodum circuitûs, ita ut vix principatus Europae exaequent: et regna Badarae, Bipurii, Chombaei, Cucurani, Curigae, Mangati, Moutici, Panuri, et Tanori sunt sub clientela Regis Calecuti.
Urbes Penins. Indiae intra Gangem.
Andanagra, Andanagar, in regno Decani. Angamala, Angamale, in Malabatia. Barcelora, Barcelor, in Canara. Calecutum, Calecut, in Malabaria. Cananorium, Cananor, in Malabaria. Candegrium, Chandegry, in Bisnagaria. Caulum, Chaul, in regno Decani. Cochinum, Condapoli, in Malabaria. Condapolis, condapoli, in Golcondae regno. Coulanum, Coulan, in Malabaria. Cranganora, Cranganor, in Malabaria. Dabulum, Dabul, in regno Decani. Doltabadum, Doltabad, in regno Decani. Gingis, Gingi, in Bisnagaria. Goa, Goa, in regno Decani. Golconda, Golconda, in regno cogn. Madura, Madure, in Bisnagaria. Maliapura, Maliapur, in Bisnagaria. Mangalora, Mangalor, in Canara. Masulepatanum, Masulepatan, in regno Golcondae. Narsinga, Narsinga, in Bisnagaria. Negapatanum, Negapatan, in Coromandelia. Visapora, Visapor, in regno Decani. Penins. Indiae exira Gangem, subest plurimis Regibus, uti maior pars Indiae extra Gangem. Sed regna in eius parte Bor. contenta, intra Sinas nempe ad Or. et ditionem Magni Mogolis ad Occas. vix nomine nota sunt Europaeis. Penins. autem ipsa terminatur ab Or. sinu Siami, ab Occasu sinu Gangetico, a Sept. Indiâ extra Gangem, et a Mer. freto Sundae, quo dirimitur a Sumatr ins. alias que Aurea Chersonesus dicta fuit Regna autem tam penins. quam illius
partis Indiae extra Gangem, quae non pendet a Magno Mogole, communiter reducuntut ad tres partes, quod alias pro maiori parte ab ipsis penderent.
Regna Indiae extra Gangem:
Abdiara, Abdiara, sub regno Peguano. Arracanum, Arracan, sub regno Peguano. Ava, Ava, sub regno Peguano. Bacaium, Bacay, sub regno Peguano. Brama, Brama, sub regno Peguano. Cablan, Cablan, sub regno Peguano. Camboia, Camboia, sub regno Siami. Canaranum, Canarane, sub regno Peguano. Caorium, Caor, sub regno Peguano. Cassubum, Cassubi, sub regno Peguano. Cacomaeum, Chacomas, sub rebno Peguano. Ciampaa, Chiampaa, sub Cocinsina. Cocinsina, s. Annamiticum regnum, la Cochinchine. Comoraeum, Comotay, sub regno Peguano. Iangoma, Iangoma, sub regno Peguano. Ihorium, Ihor, sub regno Siami. Iuncalanum, Iuncalaon, sub regno Siami. Lanianum, Laniang, sub regno Siami. Largaraeum, Largaray. sub regno Peguano. Ligorium, Ligor, sub regno Siami. Malacca, Malacca, sub regno Siami. Mandranella, Mandranelle, sub regno Peguano Manarium, Manar, sub regno Peguano. Marsinum, Marsin, sub regno Peguano. Martavanum, Martavan, sub regno Siami. Moantaeum, Moantay, sub regno Peguano. Pahanum, Pahang, sub regno Siami. Panum, Pan, sub regno Siami. Patanum, Patane, sub rebno Siami. Peguanum, Pegis, in regione cogn. Pera, Pera, sub regno Siami. Pronum, Pron, sub rebno Peguano. Queda, Queda, sub regno Siami. Siamum, Siam, in regione cogn. Singora, Singora, sub regno Siami. Tanasserium, Tanasserim, sub regno siami. Tangnum, Tangu, sub regno Peguano. Tavaeum, Tavay, sub regno Peguano. Tazataeum, Tazatay, sub regno Peguano. Tincum, Tinco, sub regno Peguano. Tipoura, Tipoura, sub regno Peguano. Totaeum, Totay, sub regno Peguano. Transiana, Transiane, sub regno Peguano. Tunchinum, Tunchin, sub Cocinsina. Vilepum, Vilep, sub regno Peguano.
Indiae exira Gangem urbes praecipuae.
Arrachamum, Arracam, in regno cogn. Canarana, Canarane, in regno cogn. Carpa, Carpa, in regno Bramae. Iuncalanum, Iuncalaon, in regno cogn. Ihorium. Ihor, in regno cogn. Iudia, Iudia, s. Odia, in regno Siami. Keccium, Keccio, in regno Tunchini. Leuvecum, Leuveck, in regno Camboiae. Ligorium, Ligor, in regno cogn. Malacca, Malacca, in regno cogn. Martavanum, Martavan, in regno cogn. Patana, Patane, in regno cogn. Peguum, Pegu, in regno cogn. Queda, Queda, in regno cogn. Tanasserium, Tanasserim, in regno cogn. Sunt et in Asia quamplurimae insulae nempe Borneum, Celebes s. Macassaria, Ceylanum s. Taprobana, Gilolum, Iava, Maldivae, Moluccae, Sumatra, et aliae: quae omnes sunt in Oceano Indico. Sed de his fusius suis in locis.
Insularum Indiae regna praecipua.
Acemum, Achem, in Sumatra ins, Balambuanum, Balambuan, in Iava ins. Baticala, Baticala, in Taprobana ins. Bendarmassia, Bendarmassen, in ins. Bornei. Borneum, Borneo, ins. cogn. Campera, Camper, in Sumatra ins. Candea, Candy, in Taprobana ins. Cauripans, Cauripana, in Celebis ins. Cettavaca, Ceitavaca, in Taprobana ins. Chilaum, Chilao, in Taprobana ins. Cionium, Cion, in Celebis ins. Columbum, Columbo, in Taptobana ins. Getiganum, Getigan, in Gilolo ins. Gilolum, Gilolo, in Gilolo ins. Iafanapatannm, Iafanapatan, in Taprobana ins. Iala, Iala, in Taprobana ins. Iambium, lamby, in Sumatra ins. Iapara, Iapara, in Iava ins Iortanum, Iortan, in Iava ins. Loloda, Loloda, in Gilolo ins.
Macassaria, Macassar, in Celcbis ins. Maldivarum, des Maldives, in insulis Maldivis. Materanum, Materan, in Iava ins. Palimbanum, Palimban, in Sumatra ins. Panarucanum, Panarucan, in Iava ins. Passarvanum, Passarvan, in Iava ins. Pedirium, Pedir, in Sumatra ins. Sauguinum, Sanguin, in Celebis ins. Solorium, Solor, in Moluccis insulis Supara, Supara, in Celebis ins. Ternatum, Ternate, in Moluccis insulis Tidorium, Tidor, in Moluccis insulis Trinquilemala, Trinquilemale, in Taprobana ins. Tubanum, Tuban, in Iava ins. Hîc non omittendum, veteres Geographos 9000. populorum geneta et 5000. urbium memoratu dignarum in India numerâlle, quarum celebritate reliquos superavit, urbs Nysa, ubi Bacchum genitum vett. ferunt, Indiae ora, quae tota ferme Zonae torridae subest, Strabo l. 2. p. 95. pluviis ventisque non parum recreatur. Duae ibi anni tempestares, Aestas et Hiems, quarum haec quatuor durat menses, Iunii, Iulii, Augusti et Septembris nominibus insignes, quo tempore continua pluvia ardorem Solis mitigat hominibus frugibusque grata. Illa reliquum anni tempus sibi vindicat, undeingens terrae fertilitas, quamvis oryzae potius miliique, quam farris proventu, luxurians. Palma ibi arbor est frequens et quae citreis aurantiisque pomis turget: Sacchari quoque vis, et unionum, gemmarumque ingens copia. Praeterea tanta auri et argenti abundantia, ut sabulum etiam Indiae, silices et agrorum, glebas aureas argenteasque finxerit antiquitas. Hinc divitiis olim abundavit hodieque abundat, Porro Psittacos mittit: Serpentes prodigiosae magnitudinis habet. Strabo l. 2. p. 68, 69, et 70. Ο῎φεις τε καὶβοῦς καὶ ἐλάφους σὺν κέρασι καταπίνονται. Plin. l. 8. c. 14. Megasthenes scribit, in India serpentes in tantam magnitudinem adolescere, ut solidos hauriant cervos taurosque. Inde Horat. Carm. l. 3. Ode 14. v. 2.
Thesauris Arabum et divitis Indiae
Virg. Georg. l. 1. v. 57. et l. 2. v. 116.
—— Sola India nigrum
Fert ebenum
Theophr. l. 4. Hist. c. ubi de India, ἴδιον δὲ καὶ ἡ ἐβἐνη τῆς χώρας ταύτης. Strabo, l. 15. in narratione rerum Indicarum loquens de Pasyis, φύεςθαι δὲ καὶ ἔβενον. Vide Plin. l. 12. c. 4. et Solin. c. 65. Sed an solius Indiae haec sit merx, dubium est. Nam Herod. l. 3. αὕτη δὲ χρυσόν τε φέρει πολλὸν, καὶ δένδρεα πάντα ἄγρια καὶ ἔβενον, de Aethiopia loquitur. Plin. l. 6. c. 30. Sita est Aethiopia ab oriente hiberno ad occidentem hibernum. Meridiano cardine silvae ebeno maxime virent. Lucan. Civ. Bell. l. 10. v. XI. de regia Aegyptiorum,
—— Ebenus Marcotica vastos
Non operit postes, sed stat pro robore vili.
Serv. ut poetam suum defendat, ita ait: Atqui et in Aegypto nascitur, sed Indiam, omnem plagam Aethiopiae accipimus. Sed qui potest ita defendere? Nam Dioscorides l. 1. c. 3. aperte discriminat, et principatum dat Aethiopicae ebeno: Ε῎βενος κρατίςη ἡ Αἰθιοπικὴ καὶ μέλαινα etc. ἐςὶ δέ τις καὶ Ι᾿νδικὴ. Verum in magnis Scriptoribus dissidia talia occurrere nihil mirandum. Tam opulentae regionis incolae, numquam inde egressi sunt, ut alio colonias deducerent, unde non mirum, tor hominum diversa genera a vett. ibi fuisse annotata: Inter quos Brachmanes vel Gymnosophistae eminuêrunt olim hodieque, sub nomine Braminum, et Gioghorum, qui Philosophi Theologique gentis sunt: nec minor Gangaridarum fama, quorum Regem aggredi Alex. Mag. numquam ausus est. Vide laudes Indiae pulcherrime describentem Dionys. perieg. v. 1027.
Πρὸς δ᾿ αὐγὰς λ᾿νδῶν ἐρατειὴ πέπταται αἶα, etc.
Nic. Lloyd. Cui adde praeter Vett. Berlingerum, Cluv. Marium Nigrum, Munster. Merc. Ortel. Merul. Magin. Bert. Sans. Du Val. Maffaeum Hist. Indic. Ioh. de Barros, Vincent. Blanc. Iarric. Linschot. la Boulaye le Goux, Texeiram, Barbosam, Boterum, Pyrardum, Xaver. in Ep. Trigaltium; Theod. de Ery Ind. Orient. Ferdin. Lopezium de Castanella, Hist. Ind. Orient. etc. nec non quae dicemus in voce Mogor etc. Pop. Indi, ob nigrorem quondam noti. Ovid. l. 1. de Arte Am. v. 53.
Andromeden Perseus nigris portavit ab Indis.
Sen. in Oedip. Act. 1. v. 122.
Phoebus bic flammâ propiore nudos
Insicit Indos.
Inde colorati forsan. Virg. Georg. l. 4. v. 293. Ovid. Met. l. 4. v. 21.
Decolor extremo qua cingitur India Gange.
Dionys. de Indis, ὑπὸ χρόα κυανέουσι. Praeterea robusti sunt, et egregiâ corporis specie, sed ignavi ac in luxum effust. Sacrificant in sublimibus editisve locis: humi, tapetibus stratis, cibum capiunt: bovinis cornibus in pocula usi: herbam Betel perpetuo masticant. Vini loco sucum, quem Palma arbor, vel oriza expressa praebet, hauriunt: Ligneos olim habuêre calceos, unde Philostrat. vitam Apollonii describens l. 2. c. 9. inter cetera, quae de moribus Indorum disserit, eos ex arborum corticibus sibi calceos conficere solitos esse, testatur: a quibus postea, ut credere par est, horum usus ad alias gentes manavit: Apud eosdem fuisse Aediles, qui fructus maturos signo dato vendi curarent, auctor est strabo l. 15. quemadmodum hodieque Antverpiae moris est, ut venditiones tintinnabuli signo plateatim
indicentur. Annis porro utuntur Lunaribus, et aliquam Medicinae, Astrologiae ac Mathematicae habent peritiam, cetera plane rudes. Qui inter illos Ethnici sunt, defunctorum cadavera comburunt, gloriaeque ducit uxorum fidissima, mariti rogum vivam subire: quam superstitionem plenissime exposuit P. dela Valle Itin. tom. 4. Reliqui Mahometani sunt: tamen ibi et Christiani quidem, a Lusitatiis, Anglis, Belgis luce huc illat1a. Imo et Iudaei nonnulli ibidem degunt. Sed et iam olim in regnis Narsinga, Cranganora et vicinis provinciis Euangelium a S. Thoma Apostolo annuntiatum esse, constans est traditio: Unde Christiani Divi Thomae. Proin eius res gestas, apud Malabares, vernaculis cantionibus instillari infantibus legimus. Corpus etiam eius, in veteris Templi ruderibus, in urbe Maliapura, repertum, indeque Goam translatum esse, credi vult Mafsaeus. Certe magnifica aedes, a Vice-Rege iussu Emanuelis Regis eius honori erecta ibi cernitur. Ab hoc ergo qui iis in locis nomen habent Christianis, a Patriarcha Orientis Nestoriano Ep. obtigêre, antequam Europaei illuc penetrarent, unde auro illorum multum scoriae immixtum. Etiam sub fin. Sec. 2. Pantaenum a Demetrio Ep. Alexandriae ad praedicandum Indis Euangelium, missum esse legimus quem Euangelium S. Matthaei illuc a Bartholomaeo olim illatum ibi reperisse dicunt. Sub Constantino Mag. quoque Aedesius et Frumentius religionem Christianam ibidem propagârunt, etc. Vide Auctores laudatos, quibus adde Salmas. ad Solin. passim, inprimis, p. 189. ubi de duplici ratione caesariem, quae naturâ nigra, inficiendi, et p. 1092. ubi de invento illorum, gemmas crystallo seu vitro tingendo adulterandi. At India, in Iudaicis velis picata, apud Claud. in Eutrop. l. 1. Carm. 18. v. 350 et seqq. ubi invectus in eum, Consulem in Oriente factum, ideo maxime quod abiectissimus fuisset servorum et castratus Rem incredibilem ait visam.
Atque aliquis gravior morum, si talibus, inquit,
Creditur, et nimiis turgent mendacia monstris:
Iam testudo volat, profert iam cornua vultur:
Prona petunt retro fluvii iuga: Gadibus ortum
Carmani texêre diem: iam frugibus aptum
Aequor, et advestum silvis delphina videbo:
Iam cochleis homines iunctos, et quidquid inane.
Nutrit Iudaicis quae pingitur India velis.
Congeries est qualiscumque sive textoris sive pictoris artificiosa, animalium figuris perquam ftupendis nec omnino creditis, eisque, tum ex India petitis ac receptis, tum famam inde ea de re portentosam, pro vario Artificum arbitrio, interdum superantibus, constans. Veluti Monoscelorum seu hominum qui nascuntur singulis cruribus et Sciapodum, seu qui plantarum suarum magnitudine inumbrantur, qui item cervicibus carentes in humeris habent oculos, Silvestrium et Hirtorum, Serpentium cervos et animantia ad parem molem, alia item tota haurientium, Leucrocotarum, Ealarum, Mantichorarum, aliorum id genus, quae Plin. Solin. alii, sive Indiae tribuebant, sive somniabant in accessionem. Adeo ut mirantis apud Claud. sensus sit; si monstrum hoc credendum, ne quidem dubitabo, quin hisce oculis posthac revera videro etiam, quidquid falsum atque, ut somnium inane, hactenus creditum, nutrire solet seu exhibere India illa, seu portentosum illud animalium Indicorum vivarium, Grex, armentum, in velis illis seu tapetibus belluatis pingi solitum. Fudaixa autem haec vela Claud. Ibid. ut supra v. 357. vocat. quia Iudaei tum in Oriente, utcumque dispersi, Urbeque Maiorum et Templo carentes, vitae tamen splendore, aediumque ac suppellectilis, veluti aulaeorum, velorum, id genus aliorum copiâ, ac luxu etiam, multum adhuc florebant: et licet sua etiam Christianis sua Paganis, vela picta essent, Iudaeorum tamen belluata potissimum erant etc. Vide quae hanc in rem plura congessit eruditus Selden. de Iure, Nat. et Gent. iuxta Discipl. Hebraeor. l. 2. c. 9.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • India — • The peninsula is separated on the north from Tibet and Central Asia by the Himalaya, Hindu Kush, and Karakoram mountains, and some lower ranges divide it from Afghanistan and Baluchistan Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. India      …   Catholic encyclopedia

  • INDIA — has played a significant role in Jewish culture and consciousness for 2000 years. Over the millennia, there have been commercial and cultural interactions and, in recent times, diplomatic, technological, and strategic links as well. Ancient Times …   Encyclopedia of Judaism

  • India — In di*a, n. [See {Indian}.] A country in Southern Asia; the two peninsulas of Hither and Farther India; in a restricted sense, Hither India, or Hindostan. [1913 Webster] {India ink}, a nearly black pigment brought chiefly from China, used for… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • India —    India recognized Israel on 18 September1950 but established full diplomatic relations only on 29 January 1992. Israel had opened a consulate in Bombay in the early 1950s, but its functions and jurisdiction were extremely limited. Ezer Weizman… …   Historical Dictionary of Israel

  • India — ist der Name folgender Personen: Sigismondo d India (1582–1629), süditalienischer Renaissancekomponist Linda Viera Caballero, Künstlername La India (* 1970), puerto ricanische Salsa Sängerin Shamika Brown, genannt India (* 1977), amerikanische… …   Deutsch Wikipedia

  • India — En español, el nombre de este país de Asia se usa preferentemente precedido de artículo: «Un sismo demoledor sacudió ayer la India y Pakistán» (Siglo [Pan.] 27.1.01). Su uso sin artículo, que se da especialmente en textos periodísticos y que… …   Diccionario panhispánico de dudas

  • India — f. Abundancia de riquezas. U. m. en pl.) ☛ V. alcaparra de Indias, avellana de la India, bálsamo de copaiba de la India, Cámara de Indias, carrera de Indias, castaño de Indias, caña de Indias, caña de la India, cedro de la India, coco de Indias,… …   Diccionario de la lengua española

  • India — Old English, from L. India, from Gk. India region of the Indus River, later used of the region beyond it, from Indos Indus River, from O.Pers. Hindu, the name for the province of Sind, from Skt. sindhu river. The more common M.E. form was Ynde or …   Etymology dictionary

  • India — f English: presumably from the name of the subcontinent, and apparently taken into regular use as a result of its occurence in Margaret Mitchell s novel Gone with the Wind (1936), which contributed a remarkable number of given names to the… …   First names dictionary

  • india — chintz or india cotton (heavy figured fabric used by upholsterers); india ink (glue + lampblack) also called chinese ink …   Eponyms, nicknames, and geographical games

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”